Stichting Huurders Belangen Losser
Stichting Huurders Belangen Losser
Buurtcommissies

Een bewonerscommissie is een groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen, die onderdeel uitmaakt van de huurdersbelangen vereniging en die geacht wordt de belangen behartigen van betrokken bewoners van een complex, buurt, straat of wijk van huurwoningen die in eigendom zijn van Domijn in de gemeente Losser.

De HBV Losser bevordert de totstandkoming van bewonerscommissies in complexen, buurten, straten, wijken of kerkdorpen waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is.
Bewonerscommissies overleggen met Domijn en/of de HBV Losser over aangelegenheden op eigen niveau, dit overleg vindt plaats zo vaak als nodig voor een goede voortgang.

Het zwaartepunt van dit overleg ligt bij de onderwerpen die zich in het desbetreffende complex of de wijk afspelen.
Een bewonerscommissie heeft het recht om zelf het initiatief te nemen ten aanzien van het agenderen van idee├źn en plannen voor overleg en advies.