Stichting Huurders Belangen Losser
Stichting Huurders Belangen Losser

Meedenken en praten over je huurwoning en woonomgeving

Het behartigen van de belangen van de bewoners van woningen in de gemeente Losser. De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen en de woonomgeving. Het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving. Het inventariseren van de behoeften en knelpunten in het werkgebied. Voorstellen te doen tot gezamenlijke (structurele) oplossing van gemelde knelpunten.

Stichting Huurders Belangen Losser
Stichting Huurders Belangen Losser

Klachten

Heeft u een klacht over uw huurwoning? Wij kunnen u ondersteunen bij het oplossen van het probleem. De SHBL heeft korte lijnen met Domijn waardoor wij in staat zijn snel te schakelen en spoedig het probleem te verhelpen.